Αυστηρότερο Πρωτόκολλο

Αυστηρότερο το πρωτόκολλο του EuroNCAP

Ο οργανισμός EuroNCAP αυστηροποιεί το πρωτόκολλο ασφαλείας του, με στόχο την εναρμόνιση του με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

Editorial