Πολιτική cookies

 

Ο δικτυακός τόπος https://carselectric.gr/ (στο εξής ο «Δικτυακός Τόπος», «CarsElectric» ή «Εμείς») χρησιμοποιεί Cookies. Με την Πολιτική αυτή θέλουμε να παρέχουμε στους χρήστες (στο εξής «Εσάς») πληροφορίες σχετικά με τα Cookies και τους σκοπούς χρήσης τους.

  1. Τι είναι τα Cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου/δεδομένων που αποθηκεύονται στον τερματικό σας εξοπλισμό (π.χ. υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet ή άλλες συσκευές) όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, όπως ο δικός μας Δικτυακός Τόπος. Ο όρος “Cookies” συμπεριλαμβάνει και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση η συλλογή πληροφοριών στον/από των τερματικό εξοπλισμό σας (π.χ. pixels). Η χρήση των Cookies ως ιχνηλατών υποστηρίζεται από διάφορα προγράμματα πλοήγησης/φυλλομετρητές (browsers), όπως Google Chrome, Internet Explorer, Safari, κλπ. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε μέσω των ρυθμίσεων του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης ώστε να μη γίνονται αποδεκτά ή ακόμα να τα διαγράψετε εκ των υστέρων.

  1. Ποιες κατηγορίες Cookies υπάρχουν;

Γενικά, υπάρχουν διάφορα είδη cookies. Τα συνήθη κριτήρια κατηγοριοποίησης των Cookies είναι: η πηγή προέλευσής τους, με άλλα λόγια το ποιος τα τοποθετεί, η διάρκεια ζωής τους και, τέλος, ο σκοπός χρήσης τους.

Με κριτήριο την προέλευσή τους, τα Cookies διακρίνονται σε “First-party Cookies” («Cookies πρώτου μέρους») and “Third-party cookies” («Cookies Τρίτων μερών»). Τα “First-party Cookies” τοποθετούνται από το διαχειριστή του ιστοτόπου που επισκέπτεστε ενώ τα “Third-party Cookies” τοποθετούνται από έναν ιστότοπο τρίτου μέρους ξεχωριστό από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε («Τρίτο πάροχο») ο οποίος συνεργάζεται με τον ιστότοπο τον οποίο επισκέπτεστε για να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτόν.

Με κριτήριο τη διάρκεια αποθήκευσής τους, διακρίνονται σε «Cookies συνεδρίας» (“Session Cookies”) και «μόνιμα Cookies» (“Persistent Cookies”). Τα «Cookies συνεδρίας» διαγράφονται κατά το τέλος της συνεδρίας του προγράμματος περιήγησης σας, δηλαδή όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης, ενώ τα «μόνιμα Cookies» αποθηκεύονται στον τερματικό σας εξοπλισμό και αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης και διαγράφονται όταν συμπληρωθεί ο χρόνος ζωής τους.

Με κριτήριο τo σκοπό χρήσης τους διακρίνονται σε «Απολύτως Απαραίτητα Cookies», «Cookies Προτιμήσεων», «Cookies Επιδόσεων» (γνωστά και ως «Στατιστικά») και «Cookies Εμπορικής προώθησης» (γνωστά και ως «Διαφήμισης» ή «Μάρκετινγκ»).

Τα «Απολύτως απαραίτητα Cookies» απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα Cookies είναι μονίμως ενεργοποιημένα και σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους.

Τα «Cookies προτιμήσεων» «θυμούνται» προτιμήσεις και επιλογές σας όπως (π.χ. γλώσσα, περιοχή) ώστε να σας παρέχει ο ιστότοπος βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες κατά την περιήγηση σας.

Τα «Cookies Επιδόσεων» βοηθούν έναν ιστότοπο να ελέγξει την επισκεψιμότητά του και τον τρόπο που εσείς περιηγείστε σε αυτόν, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα και ποιες σπανιότερα. Συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Τα «Cookies Εμπορικής προώθησης» επιτρέπουν την προβολή διαφημίσεων στους χρήστες. Αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών εντός και εκτός του ιστοτόπου και οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση διαφημίσεων σχετικών με τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης, βοηθούν τους διαφημιστές να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής εκστρατείας τους.

Γενικά, η χρήση των Cookies έχει ως κύριο σκοπό να σας παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης από άποψη ευκολίας και αποτελεσματικότητας.

  1. Νομικό καθεστώς χρήσης Cookies

Η χρήση των Cookies ρυθμίζεται από το νόμο Ν. 3471/2006 (άρθρο 4 παρ. 5), ο οποίος ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ΕΚ ePrivacy (αναμένεται να αντικατασταθεί με τον Κανονισμό ePrivacy Regulation). Κάθε ιστότοπος επιτρέπεται να εγκαταστήσει Cookies ή να αποκτήσει πρόσβαση σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό του επισκέπτη μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του επισκέπτη με θετική ενέργεια (opt-in), σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ»), αφού πρωτίστως ενημερωθεί από σαφή και πλήρη ενημέρωση για τη χρήση αυτή, τη χρησιμότητα, τις συνέπειες άρνησης για την εμπειρία χρήστη, τον σκοπό της επεξεργασίας και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων.

  1. Τι είδους cookies χρησιμοποιεί το CarsElectric;

Ο Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί τα εξής Cookies:

Απολύτως απαραίτητα Cookies

Όνομα Σκοπός Διάρκεια Πάροχος
cookielawinfo-checkbox-necessary Αυτό το cookie ορίζεται από το πρόσθετο GDPR Cookie Consent, για την καταγραφή της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookie στην κατηγορία “Απαραίτητα”. 1 έτος carselectric.gr
cookielawinfo-checkbox-performance Αυτό το cookie ορίζεται από το πρόσθετο GDPR Cookie Consent, για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για cookie στην κατηγορία “Απόδοση”. 1 έτος carselectric.gr
cookielawinfo-checkbox-analytics Αυτό το cookie ορίζεται από το πρόσθετο GDPR Cookie Consent, για την καταγραφή της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookie στην κατηγορία “Analytics”. 1 έτος carselectric.gr
cookielawinfo-checkbox-advertisement Αυτό το cookie ορίζεται από το πρόσθετο GDPR Cookie Consent, για την καταγραφή της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookie στην κατηγορία “Εμπορικής Προώθησης”. 1 έτος carselectric.gr

Cookies προτιμήσεων

Όνομα Σκοπός Διάρκεια Πάροχος
__cf_bm Αυτό το cookie, που έχει οριστεί από το Cloudflare, χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της Διαχείρισης Bot Cloudflare. 30 λεπτά clouflare
cookielawinfo-checkbox-functional Το cookie ορίζεται από τη συγκατάθεση cookie του GDPR για την καταγραφή της συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookie στην κατηγορία “Λειτουργικό”. 1 έτος carselectric.gr

Cookies Επιδόσεων

Όνομα Σκοπός Διάρκεια Πάροχος
_gid Εγκατεστημένο από το Google Analytics, το cookie _gid αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια αναλυτική αναφορά της απόδοσης του ιστότοπου. Ορισμένα από τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών, την πηγή τους και τις σελίδες που επισκέπτονται ανώνυμα. 1 ημέρα Google
_gat_gtag Ορίζεται από την Google για να ξεχωρίζει τους χρήστες. 1 λεπτό Google
__gads Το cookie __gads, που έχει οριστεί από την Google, αποθηκεύεται στον τομέα DoubleClick και παρακολουθεί τον αριθμό των χρηστών που βλέπουν μια διαφήμιση, μετρά την επιτυχία της καμπάνιας και υπολογίζει τα έσοδά της. Αυτό το cookie μπορεί να διαβαστεί μόνο από τον τομέα στον οποίο έχει οριστεί και δεν θα παρακολουθεί δεδομένα κατά την περιήγηση σε άλλους ιστότοπους. 1 έτος & 24 ημέρες Google
CONSENT Το YouTube ορίζει αυτό το cookie μέσω ενσωματωμένων βίντεο YouTube και καταγράφει ανώνυμα στατιστικά δεδομένα. 16 χρόνια 2 μήνες 19 ημέρες 15 ώρες YouTube
__gpi Χωρίς Περιγραφή 1 έτος & 24 ημέρες Google
_ga Το cookie _ga, εγκατεστημένο από το Google Analytics, υπολογίζει τα δεδομένα επισκεπτών, περιόδων σύνδεσης και καμπάνιας και παρακολουθεί επίσης τη χρήση του ιστότοπου για την αναφορά αναλυτικών στοιχείων του ιστότοπου. Το cookie αποθηκεύει πληροφορίες ανώνυμα και εκχωρεί έναν τυχαίο αριθμό που δημιουργεί για την αναγνώριση μοναδικών επισκεπτών. 2 χρόνια Google

Cookies Εμπορικής προώθησης

Όνομα Σκοπός Διάρκεια Πάροχος
GoogleAdServingTest Χωρίς περιγραφή session Google
_fbp Αυτό το cookie έχει οριστεί από το Facebook για την προβολή διαφημίσεων είτε στο Facebook είτε σε ψηφιακή πλατφόρμα που υποστηρίζεται από διαφημίσεις στο Facebook, μετά από επίσκεψη στον ιστότοπο. 3 μήνες Facebook
test_cookie Το test_cookie έχει οριστεί από το doubleclick.net και χρησιμοποιείται για να καθορίσει εάν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη υποστηρίζει cookie. 15 λεπτά Google DoubleClick
fr Το Facebook ορίζει αυτό το cookie για να εμφανίζει σχετικές διαφημίσεις στους χρήστες παρακολουθώντας τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστό, σε ιστότοπους που διαθέτουν εικονοστοιχεία Facebook ή κοινωνική προσθήκη Facebook. 3 μήνες Facebook
IDE Τα cookie Google DoubleClick IDE χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για να τους παρουσιάζει σχετικές διαφημίσεις και σύμφωνα με το προφίλ χρήστη. 1 χρόνος & 24 ημέρες Google DoubleClick
YSC Το cookie YSC έχει οριστεί από το Youtube και χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των προβολών των ενσωματωμένων βίντεο στις σελίδες του Youtube. session YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE Ένα cookie που έχει οριστεί από το YouTube για τη μέτρηση του εύρους ζώνης που καθορίζει εάν ο χρήστης λαμβάνει τη νέα ή την παλιά διεπαφή προγράμματος αναπαραγωγής. 5 μήνες & 27 ημέρες YouTube
yt-remote-device-id Το YouTube ορίζει αυτό το cookie για να αποθηκεύει τις προτιμήσεις βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube. Μόνιμο YouTube
yt-remote-connected-devices Το YouTube ορίζει αυτό το cookie για να αποθηκεύει τις προτιμήσεις βίντεο του χρήστη χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο βίντεο YouTube. Μόνιμο YouTube
yt.innertube::requests Αυτό το cookie, που έχει οριστεί από το YouTube, καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για την αποθήκευση δεδομένων για τα βίντεο από το YouTube που έχει δει ο χρήστης. Μόνιμο YouTube
yt.innertube::nextId Αυτό το cookie, που έχει οριστεί από το YouTube, καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για την αποθήκευση δεδομένων για τα βίντεο από το YouTube που έχει δει ο χρήστης. Μόνιμο YouTube
  1. Cookies και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η χρήση των Cookies μπορεί να συνεπάγεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως π.χ. επεξεργασία της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), στοιχείων τοποθεσίας ή δεδομένων σχετικών με τη συμπεριφορά σας στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου του Δικτυακού Τόπου για να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

  1. Διαβίβαση δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Κάποια Cookies τοποθετούνται από συνεργάτες μας (τρίτους παρόχους) οι οποίοι μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Για λόγους αποτελεσματικότητας, ορισμένοι διακομιστές των συνεργατών μας ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Συνεπώς, πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση cookies ενδέχεται να μεταφερθούν εκτός ΕΟΧ. Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται με επαρκείς εγγυήσεις και με απόλυτη ασφάλεια.

  1. Πως παρέχω τη συγκατάθεσή μου σχετικά με τη χρήση Cookies; Μπορώ να αλλάξω τις προτιμήσεις μου;

Με το που εισέρχεστε στο Δικτυακό μας Τόπο, σας εμφανίζεται σχετικό παράθυρο (cookie banner) στο οποίο μπορείτε να δηλώσετε ποια Cookies επιθυμείτε (με εξαίρεση τα «Απολύτως απαραίτητα Cookies» τα οποία είναι μονίμως ενεργά) παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο συγκατάθεση για τη χρήση τους. Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας αφού έχετε ενημερωθεί πλήρως για τα Cookies που χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς χρήσης τους με παραπομπή στην παρούσα Πολιτική. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας στο σημείο «Ρυθμίσεις Cookies» του Δικτυακού Τόπου.

Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε όλα τα Cookies που βρίσκονται στον τερματικό σας εξοπλισμό μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σας. Ωστόσο, ενδέχεται να μη λειτουργούν μερικές υπηρεσίες του ιστοτόπου.

  1. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη χρήση Cookies, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση info@carselectric.gr.