Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση 12/10/2021

  1. To Carselectric.gr

1.1 Ο δικτυακός τόπος https://carselectric.gr/ (στο εξής ο «Δικτυακός Τόπος») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία», το «CarsElectric» ή «Εμείς»), με έδρα το Ελληνικό Αττικής, οδός Γερουλάνου 132, Τ.Κ. 16777.

1.2 Το Cars Electric είναι η ελληνική ειδησεογραφική πλατφόρμα για τα ηλεκτρικά οχήματα και την ηλεκτροκίνηση. Αναδεικνύει και αναλύει θέματα που αφορούν την ενέργεια, τις εναλλακτικές πηγές της, καθώς και την ανάπτυξη της «πράσινης» τεχνολογίας σ’ όλο το φάσμα του σύγχρονου πολιτισμού.

1.3 Οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους των χρηστών αυτού (στο εξής «Εσείς»). Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία και ισχύουν σαν να έχουν υπογραφεί εγγράφως. Για τον λόγο αυτό, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που αυτός παρέχει, παρακαλούμε βεβαιωθείτε, ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους.

  1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

2.1 Πνευματική Ιδιοκτησία

2.1.1 O Δικτυακός Τόπος αποτελεί στο σύνολό του Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας και των συνεργατών της σύμφωνα με το νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993) και τις Διεθνείς Συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

2.1.2 Η Εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα και το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα και άλλα αρχεία, είτε άμεσα, είτε έμμεσα κατόπιν σύμβασης με τους σχετικούς δημιουργούς.

2.1.3 Απαγορεύται κάθε επεξεργασία μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, διασκευή, μετατροπή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, μεταφόρτωση, μετάδοση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, εν όλω ή εν μέρει .Ακόμη, απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση λογισμικού του Δικτυακού Τόπου.

2.2 Βιομηχανική Ιδιοκτησία

2.1 Το εμπορικά σήματα, λογότυπα, σχέδια κλπ. που περιέχονται ή εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων συνεργαζόμενων με αυτήν φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνιση και έκθεσή τους στο Δικτυακό Τόπο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως παραχώρηση άδειας χρήσης των εν λόγω εμπορικών σημάτων από οποιονδήποτε, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

2.3 Ευθύνη

Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2 του παρόντος άρθρου με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

  1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies του Δικτυακού Τόπου.

  1. Εξωτερικές συνδέσεις

4.1 Ο Δικτυακός Τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) ή υπερσυνδέσμους (hyperlinks) οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται από την Εταιρεία αλλά από τρίτους. Το περιεχόμενο και η χρήση των ιστοσελίδων αυτών υπάγεται στους όρους χρήσης του οικείου κάθε φορά ιστοτόπου και ο επισκέπτης πρέπει πριν την χρήση του να τους συμβουλεύεται.

4.2 Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο των συνδέσμων που περιλαμβάνει, τις υπηρεσίες/προϊόντα που οι συνδεόμενοι δικτυακοί τόποι προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστείτε, εάν επισκεφθείτε αυτούς τους ιστοτόπους μέσω των υπερσυνδέσμων που παρέχει. Ακολουθείτε τους υπερσυνδέσμους με δική σας ευθύνη και κίνδυνο.

4.3 Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν κανονικά χωρίς διακοπές. Διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς προειδοποίηση.

  1. Απουσία εγγύησης

Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης, μολονότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

  1. Περιορισμός Ευθύνης

6.1 Επισκέπτεστε τον Δικτυακό Τόπο με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

6.2 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των δεδομένων.

6.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

  1. Αποζημίωση

7.1 Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου αποδέχονται ότι ευθύνονται έναντι της Εταιρείας και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία αυτοί υποστούν από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του Δικτυακού Τόπου από πλευράς των χρηστών, καθώς και από την χρήση υπηρεσιών που αυτός παρέχει με παράνομο ή αθέμιτο τρόπο ή με τρόπο αντίθετο στους παρόντες Όρους Χρήσης.

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

8.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης του Δικτυακού Τόπου και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

8.2 Αρμόδια δικαστήρια για πάσης φύσεως διαφορά από την χρήση του Δικτυακού Τόπου είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

  1. Λοιποί Όροι

9.1 Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ και της Εταιρείας και του επισκέπτη ή χρήστη των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου. Καμία τροποποίηση των Όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

9.2 Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.

9.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο των παρόντων Όρων Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, ενημερώνοντάς τους με ανάρτηση των νέων Όρων Χρήσης στο οικείο σημείο του. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά την ενότητα αυτή και να πληροφορείστε για κάθε αλλαγή των παρόντων Όρων.

  1. Επικοινωνία

10.1 Για οποιαδήποτε απορία αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 2169397600, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@carselectric.gr