αυτοκίνητα του μέλλοντος

Έτσι θα είναι τα αυτοκίνητα του μέλλοντος!

Στο άμεσο μέλλον, οι αλλαγές στο αυτοκίνητο θα είναι κοσμογονικές, όπως αποδεικνύει και η πρόταση της TUC Technology.

Editorial