Ασφαλιστική κάλυψη

Χρειάζονται ασφαλιστική κάλυψη τα ηλεκτρικά ποδήλατα;

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι ένας εναλλακτικός τρόπος αστικής μετακίνησης και καλό θα ήταν να ασφαλίζονται.

Editorial