Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών

Οι αεροπορικές εταιρείες υιοθέτησαν τον στόχο για επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών, στην οποία συμμετέχουν 290 αεροπορικές εταιρίες, δεσμεύτηκε για «καθαρά μηδενικές» εκπομπές άνθρακα από το 2050.

Editorial