Δίκυκλα

ΚΟΚ: Αλλαγές για τα δίκυκλα των διανομέων

Ο ΚΟΚ θα επανεξεταστεί σε ότι αφορά στα δίκυκλα των διανομέων, καθώς οι συγκεκριμένες υπηρεσίες έχουν αυξηθεί αρκετά.

Editorial