Εθελούσια Έξοδος Εργαζόμενων

Stellantis: Εθελούσια έξοδος προσωπικού

Ο Όμιλος Stellantis προσφέρει στους εργαζόμενους των ΗΠΑ τη δυνατότητα εθελούσιας εξόδου, στόχο τη μείωση του εργατικού δυναμικού.

Editorial