Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων

Μείωση πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ

Η έντονη μείωση των πωλήσεων αυτοκινήτων οφείλεται κυρίως στην αδυναμία των αυτοκινητοβιομηχανιών να παραδώσουν τα καινούρια αυτοκίνητα.

Editorial