Ινστιτούτο Βιωσιμότητας και Ασφάλειας «Ζήτημα Ζωής»

Η αμυντική οδήγηση αυξάνει την ασφάλεια των μεταφορών

Η αμυντική οδήγηση είναι μία εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία βελτιώνει την ασφάλεια στις αστικές μεταφορές.

Editorial