Μετακίνηση Εργαζόμενων

Tesla: Μετακινήσεις εργαζομένων μεταξύ τμημάτων!

H Tesla προχωρά σε μετακινήσεις εργαζομένων μεταξύ εντελώς διαφορετικών τμημάτων, λόγω εταιρικών αναγκών που προέκυψαν.

Editorial