Οδικό δίκτυο

Ελλάδα: Το οδικό δίκτυο θα αποκτήσει… φως

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα φωτίσει 958 χιλιόμετρα στο οδικό δίκτυο σε 13 Περιφέρειες της χώρας, με έξυπνο φωτισμό LED.

Editorial