Παραγωγή πράσινου υδρογόνου στην Ελλάδα από τη Linde

Η Linde ξεκίνησε την παραγωγή «πράσινου» υδρογόνου στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το υδρογόνο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση των χωρών προς καθαρότερα καύσιμα. Μάλιστα, συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των ανθρακικών εκπομπών των κρατών.

Το βήμα έγινε και για την Ελλάδα με στόχο την καθιέρωση της οικονομίας «πράσινου» υδρογόνου στη χώρα. Συγκεκριμένα, η Linde Hellas ξεκίνησε την παραγωγή «πράσινου» υδρογόνου στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Ελλάδα θα πρωταγωνιστήσει στο υδρογόνο!

Παραγωγή υδρογόνου στη Mάνδρα από τη Linde

Η Linde ξεκίνησε την παραγωγή υδρογόνου στις εγκαταστάσεις της στη Μάνδρα Αττικής, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ουσιαστικά, χρησιμοποιεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την ηλεκτρόλυση διαλύματος υδροξειδίου του καλίου (KOH).

Μάλιστα, οι δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν όλη την αλυσίδα του υδρογόνου από την ενεργειακή πηγή έως την κατανάλωση προσφέροντας λύσεις για τη βιομηχανία και την αυτοκίνηση.

Η εταιρεία συμβάλλει στην απανθρακοποίηση των δραστηριοτήτων των πελατών, με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες υδρογόνου. Αξιοποιώντας την υπάρχουσα δραστηριότητα της σε όλο το μήκος της αλυσίδας του υδρογόνου, υλοποιεί έργα καθαρού υδρογόνου σε πληθώρα εφαρμογών και βιομηχανιών.

Το υδρογόνο μειώνει τους ρύπους των αυτοκινήτων

Το ενδιαφέρον για το υδρογόνο

Το πράσινο υδρογόνο αποτελεί βασικό παράγοντα για την ενεργειακή μετάβαση σε μία βιώσιμη οικονομία και περιβάλλον. Επιπλέον, είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου μηδενικών εκπομπών των χωρών.

Όλο και περισσότερες βιομηχανίες εκδηλώνουν σημαντικό ενδιαφέρον για τις λύσεις πράσινου υδρογόνου. Παράλληλα, διάφορες χώρες θέτουν στόχους ουδετερότητας άνθρακα και αναζητούν λύσεις για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

Υδρογόνο: Ένα χωριό στη Δυτική Μακεδονία πρωτοπορεί

Η Oana Reiber, Γενική Διευθύντρια της Linde Hellas, δήλωσε:

«Είμαστε υπερήφανοι που η Linde κάνει ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την καθιέρωση της οικονομίας πράσινου υδρογόνου στην Ελλάδα. Μάλιστα, μας επιτρέπει την προώθηση της ατζέντας βιωσιμότητας σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό όμως ήταν μόνο το πρώτο στάδιο.

Θα συνεχίσουμε τη διερεύνηση νέων έργων και την επένδυση στο πράσινο υδρογόνο. Θα πετύχουμε, δηλαδή, την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και της αυτοκίνησης».

Editorial