Αυστηρότερα Πρόστιμα

ΚΟΚ: Συνολικό σχέδιο για τους ΑμεΑ!

Ο νέος ΚΟΚ είναι αυστηρότερος για τις παραβάσεις σχετικά με τους ΑμεΑ, αλλά πρωτίστως είναι απαραίτητη η ουσιαστική εφαρμογή του.

Editorial