Αποθήκευση Ηλεκτρική Ενέργειας

Αλουμίνιο: Είναι η λύση στην αποθήκευση ενέργειας;

Το αλουμίνιο, ενδέχεται να αποτελέσει τη λύση για το πρόβλημα της αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
abb_img
spot_img