Ασφαλιστικές εταιρείες

Τι ισχύει με τις ασφαλιστικές και την κλοπή καταλύτη;

Η κλοπή καταλύτη είναι καθημερινό φαινόμενο. Με ποιον τρόπο οι παθόντες θα αποζημιωθούν από την ασφαλιστική τους εταιρεία;

Χρειάζονται ασφαλιστική κάλυψη τα ηλεκτρικά ποδήλατα;

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι ένας εναλλακτικός τρόπος αστικής μετακίνησης και καλό θα ήταν να ασφαλίζονται.

Editorial