Αστικά διόδια

Τα συμβατικά αυτοκίνητα θα… «πληρώνουν» αστικά διόδια

Το μέτρο απόσυρσης οχημάτων και τα αστικά διόδια, είναι στην ατζέντα των αρμόδιων Υπουργείων, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτροκίνησης.

Editorial