Μπαταρίες ηλεκτρικών

Μπαταρίες ηλεκτρικών: Πότε αποσυντίθενται;

Οι μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων αντέχουν στο χρόνο, καθώς το περίβλημα τους και άλλα εξαρτήματα αποσυντίθενται σε 100 χρόνια.
abb_img