Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Οι πολίτες συζητούν για την κλιματική αλλαγή

Συζητώντας για την Κλιματική Αλλαγή συνεχίζουν τις εργασίες τους οι συμμετέχοντες στην τρίτη Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών.

Editorial