Οι πολίτες συζητούν για την κλιματική αλλαγή

Συζητώντας για την Κλιματική Αλλαγή συνεχίζουν τις εργασίες τους οι συμμετέχοντες στην τρίτη Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών.

Συζητώντας για την Κλιματική Αλλαγή, το Περιβάλλον και την Υγεία, συνεχίζουν τις εργασίες τους οι συμμετέχοντες στην τρίτη Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών. Η διαδικτυακή τους «συνάντηση» θα γίνει σήμερα, Παρασκευή. Όπως επίσης και την Κυριακή (21/11), στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Οι Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών αποτελούν βασικό πυλώνα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Το διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι συζητήσεις των Ομάδων λαμβάνουν υπόψη τις παρεμβάσεις των πολιτών από όλη την Ευρώπη, που συγκεντρώνονται μέσω της Πολύγλωσσης Ψηφιακής Πλατφόρμας και ενισχύονται-υποστηρίζονται από τοποθετήσεις και παρουσιάσεις από ακαδημαϊκούς και άλλους ειδικούς.

Οι συστάσεις των συνολικά τεσσάρων Ομάδων Πολιτών (200 ατόμων η καθεμία, κατόπιν τυχαίας επιλογής και από τα 27 κράτη-μέλη) θα συνταχθούν, θα εγκριθούν από τους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάρι. Αυτή στη συνέχεια θα υποβάλει προτάσεις για το Μέλλον της Ευρώπης.

Συνάντηση για την Κλιματική Αλλαγή

Η διαδικτυακή «συνάντηση» της πρώτης Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών έλαβε χώρα από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου. Εστίασε σε θέματα Οικονομίας, Κοινωνικής Δικαιοσύνης, Εργασίας/Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Η δεύτερη Ομάδα Πολιτών συζήτησε με θέματα Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκών Αξιών και Δικαιωμάτων, Κράτους Δικαίου και Ασφάλειας στις 12/11-14/11. Επιπλέον, η διαδικτυακή «συνάντηση» της τέταρτης Ομάδας Πολιτών θα γίνει στις 26-28 Νοεμβρίου. Αντικείμενο συζήτησης θα είναι η «ΕΕ στον κόσμο» και τη «μετανάστευση».

Η διαδικτυακή «συνάντηση» της τρίτης Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών θα μεταδοθεί μέσω της Πολύγλωσσης Ψηφιακής Πλατφόρμας (https://futureu.europa.eu/?locale=el), ενώ μπορεί κανείς να την παρακολουθήσει μέσω του EBS+ (Παρασκευή (19/11): 18.00-20.30 και Κυριακή (21/11): 17.15-18.30 (ώρες Ελλάδας) (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/) ή μέσω του Κέντρου Πολυμέσων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών

Editorial