Δημόσιοι Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Η Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ για τη διαθεσιμότητα σταθμών φόρτισης

Στις τελευταίες θέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με τους διαθέσιμους σταθμούς φόρτισης, είναι η Ελλάδα.
abb_img