Ε-smartec

ΣΒΑΚ: Αστική κινητικότητα στην Ελλάδα

Το Κέντρο Υποστήριξης είναι, ουσιαστικά, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας -μεταξύ άλλων- προτείνονται ακόμη και τεχνικές μάρκετινγκ προκειμένου οι δήμοι να ενημερώνουν τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για τις δράσεις που σκοπεύουν να εντάξουν στα σχέδια αστικής κινητικότητας.
abb_img