Εφαρμογή Ενημέρωσης

Νέα καμπάνια για ποδήλατα και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Τα ποδήλατα και η χρήση τους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, είναι το αντικείμενο της νέας εφαρμογής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Editorial