Έλλειψη Προσωπικού

Tesla: Έλλειψη προσωπικού στο Βερολίνο

Η έλλειψη προσωπικού στο εργοστάσιο του Βερολίνου της Tesla, προκαλεί καθυστέρηση στην επίτευξη των στόχων παραγωγής.

Editorial