Ενοικιαζόμενα Ηλεκτρικά Πατίνια

Παρίσι: Τέλος για τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια;

Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος έδειξαν ότι οι κάτοικοι στο Παρίσι, παμψηφεί θέλουν να απαλλαγούν από τα ενοικιαζόμενά ηλεκτρικά πατίνια.

Editorial