Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Σταθμοί φόρτισης ανά 60 χιλιόμετρα στην ΕΕ!

Οι σταθμοί φόρτισης θα τοποθετούνται ανά 60 χιλιόμετρα, κατά μήκος των κύριων δρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Editorial