Σταθμοί φόρτισης ανά 60 χιλιόμετρα στην ΕΕ!

Οι σταθμοί φόρτισης θα τοποθετούνται ανά 60 χιλιόμετρα, κατά μήκος των κύριων δρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακούστε το άρθρο

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενέκρινε σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής για την ανάπτυξη υποδομών καυσίμων. Το σχέδιο αυτό ανήκει στο πλαίσιο του στόχου για κλιματικά ουδέτερη Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2050. Μάλιστα, οι σταθμοί φόρτισης και η ανάπτυξη τους, αποτελούν το απαραίτητο εργαλείο για την εδραίωση της ηλεκτροκίνησης.

Στόχος του σχεδίου είναι η προώθηση της ανάπτυξης σταθμών επαναφόρτισης ή εναλλακτικού ανεφοδιασμού για αυτοκίνητα, φορτηγά, τρένα και αεροπλάνα. Παράλληλα, το σχέδιο στοχεύει στην υιοθέτηση βιώσιμών οχημάτων.

Νέοι φορτιστές από τη Eunice στη Νάξο

Και στην Ελλάδα σταθμοί φόρτισης ανά 60 χιλιόμετρα

Σχετικά με την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, οι ευρωβουλευτές προώθησαν την υιοθέτηση ελάχιστων υποχρεωτικών εθνικών στόχων. Μάλιστα, τα κράτη-μέλη θα παρουσιάσουν το σχέδιο επίτευξης των στόχων έως το 2024. Σύμφωνα με το κείμενο της επιτροπής, οι σταθμοί φόρτισης θα απέχουν 60 χιλιόμετρα μεταξύ τους κατά μήκος των κύριων δρόμων της ΕΕ έως το 2026.

Επιπλέον, το ίδιο θα ισχύσει και για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, αλλά μόνο για τα βασικά δίκτυα των αυτοκινητοδρόμων. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν την ταχύτερη ανάπτυξη σταθμών φόρτισης φορτηγών σε σχέση με την πρόταση της επιτροπής. Και πιο συγκεκριμένα, τη δημιουργία 2 σταθμών φόρτισης από το 2028 και μετά.

Επιπρόσθετα, οι ευρωβουλευτές προτείνουν τη δημιουργία σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου ανά 100 χιλιόμετρα έως το 2028.

Ελλάδα: 25.000 φορτιστές έως το 2030!

Κοινή επαναφόρτιση ανεξάρτητα από τη μάρκα

Οι φορτιστές κατά μήκος των κύριων δρόμων της ΕΕ θα φορτίζουν όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτως μάρκας. Ουσιαστικά, οι χρήστες των σταθμών θα πληρώνουν εύκολα και θα βλέπουν την τιμή του ρεύματος ανά kWh ή ανά κιλό. Μάλιστα, η τιμή στους σταθμούς πρέπει να είναι προσιτή, συγκρίσιμη και προσβάσιμη σε όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Φορτιστές και άμεσα στην Ευρώπη!

Τέλος, σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής θα δούμε και για τη χρήση ανανεώσιμών καυσίμων στις θαλάσσιες μεταφορές. Μάλιστα, τα πλοία δεν θα χρησιμοποιούν μόνο ανανεώσιμα καύσιμα, αλλά και καύσιμα χαμηλών εκπομπών CO2. Οι ευρωβουλευτές έχουν ως στόχο τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου κατά 2% από το 2025, 20% από το 2035 και 80% από το 2050.

abb_img