Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αυτή είναι η Β’ φάση για το Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια, περνάει στη φάση της διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς, έως τις 10 Ιουνίου.

Editorial