Αυτή είναι η Β’ φάση για το Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια, περνάει στη φάση της διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς, έως τις 10 Ιουνίου.

Η δεύτερη φάση για το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τη διαδικασία διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση του σχεδίου για την οδική ασφάλεια.

Το εν λόγω σχέδιο στοχεύει στη μείωση του αριθμού των νεκρών και σοβαρά τραυματιών σε οδικά ατυχήματα κατά 50% έως το 2030. Επιπλέον, έως το 2050 επιθυμεί το μηδενισμό των νεκρών στα οδικά ατυχήματα.

Ασφάλιστρα αυτοκινήτου: Τι επηρεάζει την τιμή τους;

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια

Το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας περιλαμβάνει δέσμη μέτρων σε 5 πυλώνες. Επιπλέον, στην υλοποίηση του σχεδίου συνέβαλε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με επικεφαλής τον καθηγητή Γιώργο Γιαννή.

Οι πέντε πυλώνες δράσης είναι οι εξής:

 • Διαχείριση της οδικής ασφάλειας
 • Συμπεριφορά του χρήστη της οδού
 • Οδική υποδομή και κυκλοφορία
 • Ζητήματα σχετικά με το όχημα
 • Αντίδραση μετά το ατύχημα

Σχετικά, μάλιστα, με τον τελευταίο πυλώνα δράσης σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο χρόνος επέμβασης μετά το ατύχημα. Ακόμη, το σχέδιο προτείνει στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση των μονάδων άμεσης επέμβασης, την εκπαίδευση οδηγών στις πρώτες βοήθειες και τη βελτίωση της νοσοκομειακής περίθαλψης. Παράλληλα, προωθεί την ανάπτυξη του μητρώου τραύματος και την υποστήριξη των θυμάτων οδικών ατυχημάτων.

Τέλος, οποιοσδήποτε πολίτης ή φορέας μπορεί να καταθέσει προτάσεις ή να ενημερωθεί για το προσχέδιο εδώ.

H Τροχαία κυνηγάει… τους «κοντράκηδες»

Το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας προτείνει επεμβάσεις στις πόλεις, στο υπεραστικό δίκτυο, αλλά και στο σύστημα διαχείρισης των παραβάσεων.

Οι προτάσεις για τις επεμβάσεις στις πόλεις είναι οι εξής:

 • Ζώνες 30 χλμ./ώρα σε όλες τις κεντρικές αστικές περιοχές
 • Όριο ταχύτητας 20 χλμ./ώρα έξω από όλα τα σχολεία
 • Δημιουργία κυκλικών κόμβων
 • Επανασχεδιασμός διασταυρώσεων
 • Διαπλάτυνση πεζοδρόμιων
 • Αναβάθμιση οδοστρωμάτων, σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας, ηλεκτροφωτισμού, συντήρηση βλάστησης
 • Μέτρα ήπιας κυκλοφορίας
 • Αναβάθμιση διαβάσεων πεζών
 • Δημιουργία υποδομών για την κυκλοφορία ποδηλάτων

Επιπλέον, σχετικά με το υπεραστικό δίκτυο, οι προτάσεις έχουν ως εξής:

 • Μείωση ορίων ταχύτητας σε 80 χλμ./ώρα από τα 90 χλμ./ώρα
 • Επανασχεδιασμός χάραξης οδού, τροποποίηση διατομών, επανασχεδιασμός κόμβων, ανισοπεδοποίηση κόμβων, δημιουργία κυκλικών κόμβων
 • Βελτιώσεις σε επικίνδυνες θέσεις – σήμανση, στηθαία ασφαλείας, ηλεκτροφωτισμός, διαμόρφωση παρόδιου χώρου, ορατότητα, συντήρηση οδοστρωμάτων, σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας, ηλεκτροφωτισμού και βλάστησης, επεμβάσεις στις ισόπεδες διαβάσεις τρένων

Κινητό τηλέφωνο: Η πιο συνηθισμένη παράβαση των οδηγών!

Το νέο σύστημα διαχείρισης παραβάσεων

Το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας επιδιώκει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης παραβάσεων. Το νέο, λοιπόν, σύστημα θα περιλαμβάνει αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους. Επιπλέον, η Τροχαία θα εντοπίζει τους παραβάτες με μηχανικά μέσα και θα τους ενημερώνει για τις παραβάσεις τους μέσω ενός online συστήματος.

Ακόμη, μέρος των προστίμων θα λαμβάνει το Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας. Το συγκεκριμένο, μάλιστα, ταμείο έχει συγκεκριμένο προϋπολογισμό για δράσεις και μέτρα της οδικής ασφάλειας.

8.882 παραβάσεις και 590 τροχαία τον Απρίλιο!

Τέλος, οι στοχευμένοι έλεγχοι της τροχαίας θα επικεντρωθούν στις εξής παραβάσεις:

 • Υψηλή ταχύτητα κυκλοφορίας
 • Μη χρήση ζωνών ασφαλείας από επιβάτες και οδηγούς
 • Μη χρήση κράνους από επιβάτες και οδηγούς
 • Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης
 • Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών

 

newsletter-graphic-carselectric.gr
Οι ειδήσεις μας κατευθείαν στο inbox σας!