Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης

Τα συμβατικά αυτοκίνητα θα… «πληρώνουν» αστικά διόδια

Το μέτρο απόσυρσης οχημάτων και τα αστικά διόδια, είναι στην ατζέντα των αρμόδιων Υπουργείων, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ηλεκτροκίνησης.
abb_img