Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

E.VE.CR.I: Διασυνοριακό δίκτυο 50 σταθμών φόρτισης

Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εταίρων του έργου E.VE.CR.I που στόχο έχει τη δημιουργία 50 σταθμών φόρτισης στα σύνορα Ελλάδας - Βουλγαρίας.
abb_img