ευρωβουλευτές

Green Tank: Επιστολή σε ευρωβουλευτές για την περικοπή εκπομπών CO2 από βαρέα οχήματα

Το Green Tank είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης για το περιβάλλον. Η δουλειά τους έχει σχέση με τρεις πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης: το περιβάλλον, την οικονομία και την...
abb_img