Καμπάνια

Η Nissan συμμετέχει στο «Race to Zero»

Η Nissan συμμετείχε στην εκστρατεία «Race to Zero» που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, επιταχύνοντας τους στόχους της για πλήρη εξηλεκτρισμό.
abb_img