Καύσιμο

Στροφή στο υδρογόνο για την Ευρώπη (;)

Στο υδρογόνο, ως καθαρό καύσιμο, φαίνεται ότι στρέφεται η Ευρώπη τόσο για τα επιβατικά όσο και για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα.
abb_img