Κάμερες ήχου

Στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμονεύουν… κάμερες ήχου!

Στο Ηνωμένο Βασίλειο έθεσαν σε πιλοτική λειτουργία κάμερες θορύβου, για να εντοπίζουν τα... φασαριόζικα αυτοκίνητα.

Editorial