Καταλύτες Αυτοκινήτων

Σπείρες έκλεβαν τους καταλύτες αυτοκινήτων!

Τους καταλύτες από αυτοκίνητα έκλεβαν δυο σπείρες, οι οποίες εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής.

Editorial