Καθαρές Μεταφορές

Μετασχηματισμός των μεταφορών

Ο μετασχηματισμός των μεταφορών δεν θα πρέπει μόνο να μειώσει τις εκπομπές ρύπων, αλλά και να παρέχει ισότιμη πρόσβαση στην κινητικότητα.

Unitsky String: «Yπερυψωμένες» δημόσιες μεταφορές

Η κλιματική αλλαγή θα φέρει σταδιακά περισσότερα προβλήματα στις μεταφορές και οι τεχνολογίες Unitsky String πιστεύουν πως έχουν τη λύση.
abb_img
spot_img