Κβαντικές Μπαταρίες

Κβαντικές μπαταρίες: Φόρτιση μέσα σε λίγα λεπτά!

Οι κβαντικές μπαταρίες φορτίζουν σε λίγα λεπτά και ίσως αποτελούν τη λύση στη μείωση του χρόνου φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων.
abb_img