Λεωφωρείο

770 νέα αντιρρυπαντικά λεωφορεία

Μέσα στον Νοέμβριο ολοκληρώνεται η υποβολή προσφορών για τα 770 νέα αντιρρυπαντικά λεωφορεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
abb_img