λιγνίτης

Green Tank: Ανοιχτή επιστολή προς τους υποψηφίους των λιγνιτικών περιοχών

Το Green Tank είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης για το περιβάλλον. Η δουλειά τους έχει σχέση με τρεις πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης: το...
abb_img