ΟΤΕ

Ο Όμιλος ΟΤΕ αγκαλιάζει την ηλεκτροκίνηση!

Ο Όμιλος ΟΤΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής του για κλιματική ουδετερότητα, στρέφεται στην ηλεκτροκίνηση σχετικά με τον στόλο των οχημάτων του.
abb_img