Πλαστικό

Αυτοκίνητα: Το πλαστικό αυξάνει την ενεργειακή απόδοση

Η ενεργειακή απόδοση ενός αυτοκινήτου αυξάνεται κατά 2% για κάθε 45 κιλά διαφόρων υλικών που αντικαθίστανται από πλαστικό.
abb_img