προσπέρασμα από δεξιά.

Πότε επιτρέπεται η προσπέραση από δεξιά;

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι ξεκάθαρος και απαγορεύει την προσπέραση από δεξιά, εκτός από μία περίπτωση. Ποια είναι αυτή;
abb_img