Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος

Sunlight: Χρηματοδότηση για έρευνα και παραγωγή καινοτόμων μπαταριών λιθίου στην Ελλάδα

H επένδυση της Sunlight εντάσσεται στο ευρωπαϊκό έργο European Battery Innovation, σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος.
abb_img