Τιμή Καυσίμων

Τιμή καυσίμων: Το 55% είναι φόροι και δασμοί

Η τιμή των καυσίμων αποτελείται κατά 55% από φόρους και δασμούς, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος.
abb_img