TAG

V2B

V2G και V2B: Ποιο είναι λειτουργικό σήμερα και ποιο ανήκει στο παρελθόν

Τα λεωφορεία, ειδικά τα σχολικά, αντιπροσωπεύουν ένα τέλειο παράδειγμα χρήσης της αμφίδρομης φόρτισης. Όταν τα λεωφορεία μένουν σε αδράνεια, μπορούν να φέρνουν χρήματα παρέχοντας υπηρεσίες (DR) για τοπικές ανάγκες κοινής ωφέλειας.