Ευρώπη: τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα απαιτούν «διαβατήρια μπαταρίας» το 2027

Όταν σαρωθεί με συσκευή ανάγνωσης κωδικών QR, το διαβατήριο θα εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το ποιος παρήγαγε την μπαταρία και άλλα πολλά

Ακούστε το άρθρο

Όλα τα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πωλούνται με «διαβατήριο μπαταρίας» από το 2027. 

Πως λειτουργεί

Όταν σαρωθεί με συσκευή ανάγνωσης κωδικών QR, το διαβατήριο θα εμφανίζει πληροφορίες. Σχετικά με το ποιος παρήγαγε την μπαταρία ή χειρίστηκε τα υλικά της, από τα ορυχεία έως τη σύνδεση στο αυτοκίνητο. Θέτοντας έτσι μεγαλύτερη ευθύνη στους κατασκευαστές, ώστε να έχουν διαφανείς αλυσίδες εφοδιασμού.

Το διαβατήριο της μπαταρίας, θα εμφανίζει επίσης την κατάσταση και τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Επιτρέποντας στους μελλοντικούς αγοραστές ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, να λάβουν καλύτερα ενημερωμένες αποφάσεις. Σχετικά με το εάν το power pack χρειάζεται αντικατάσταση στο εγγύς μέλλον.

Η Έλεν Κάρεϊ, επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της Circulor, η οποία είναι μία από τις λίγες εταιρείες που θα δημιουργούν τα διαβατήρια των μπαταριών. Είπε ότι η νέα τεχνολογία δεν θα ωφελήσει μόνο τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων αλλά και τους κατασκευαστές. «Ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου μπορεί να δει τα πάντα. 

Όλες οι πληροφορίες ανοιχτές

Ο αγοραστής του αυτοκινήτου, μπορεί να δει τις γενικές πληροφορίες, ίσως κάποιες από τις πληροφορίες της αλυσίδας εφοδιασμού. Και σίγουρα την κατάσταση της χωρητικότητας και την κατάσταση της υγείας του EV.

Αυτά τα δεδομένα αλλάζουν ανάλογα με τον ρόλο, είτε στην πρωτογενή προμήθεια είτε στην κυκλική οικονομία. Ίσως ο ανακυκλωτής, για παράδειγμα να βλέπει πραγματικά μόνο τον τύπο της μπαταρίας που είναι. Και πώς να την αφαιρέσει και να τη χειριστεί με ασφάλεια.

Το ενδιαφέρον μέρος σε αυτό είναι, ότι είναι πραγματικά η πρώτη φορά, από άποψη προϊόντος. Αφου τέτοιες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα, μοιράζονται στον τελικό καταναλωτή. Έτσι ώστε να τους δίνει πληροφορίες αγοράς και επιλογές αγορών.»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει ποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες θα απαιτηθούν για τα διαβατήρια μπαταριών. Άν και είναι κατανοητό, ότι δεν υπάρχουν ακόμα σχέδια για την έγκριση του προγράμματος σε αυτό το στάδιο.

abb_img