Η καινοτόμος μέθοδος που εξασφαλίζει αποδοτικότερη και πιο βιώσιμη εξόρυξη λιθίου

Η αμερικανική εταιρεία Lilac Solutions έχει αναπτύξει και κατοχυρώσει μία νέα τεχνολογία ανταλλαγής ιόντων που θα βελτιώσει σημαντικά την απόδοση, τα κόστη και τη βιωσιμότητα της εξόρυξης λιθίου, με την πρώτη ύλη να λαμβάνεται από ταμιευτήρες άλμης, που είναι φυσικές αποθέσεις αλμυρού νερού.

Η εταιρεία επιδιώκει να μειώσει σημαντικά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον συγκριτικά με τις συμβατικές μεθόδους εξόρυξης λιθίου, προστατεύοντας, την ίδια στιγμή, τις τοπικές κοινότητες και τα οικοσυστήματα.

Η τεχνολογία έχει ήδη δοκιμαστεί σε επίπεδο αρχικών πιλοτικών δοκιμών και πρέπει τώρα να δείξει τις δυνατότητες κλιμάκωσης και εκβιομηχάνισής της.

Η διαδικασία θα μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί σε αλυκές σε όλο τον κόσμο, ακόμα και αν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα λιθίου.

Η BMW επενδύει στην startup Lilac Solutions

Το BMW Group επενδύει μέσω του επενδυτικού του βραχίονα, BMW i Ventures, σε αυτήν την καινοτόμο διαδικασία που ανέπτυξε η startup Lilac Solutions.

Το BMW Group επιταχύνει την επέκταση της ηλεκτροκίνησης και υπολογίζει ότι θα κυκλοφορήσει περίπου δέκα εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στο δρόμο τα επόμενα δέκα χρόνια.

Μέχρι το 2030, τουλάχιστον οι μισές από τις παγκόσμιες πωλήσεις του BMW Group προβλέπεται να προέρχονται από αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό θα αυξήσει την ανάγκη για λίθιο, μία σημαντική πρώτη ύλη για την παραγωγή κυψελών μπαταριών.

Για την προώθηση μιας φιλικής προς το περιβάλλον και αποδοτικής ως προς τη χρήση φυσικών πόρων μεθόδου εξόρυξης λιθίου, το BMW Group επενδύει μέσω του επενδυτικού του βραχίονα, BMW i Ventures, στην καινοτόμο διαδικασία που ανέπτυξε η Lilac Solutions.

«Οι καινοτόμες τεχνολογίες παρέχουν καλύτερη, πιο βιώσιμη και πιο αποδοτική πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Επενδύοντας σε startups, επιταχύνουμε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, κινητοποιώντας τον ανταγωνισμό και διευκολύνοντας την είσοδο νεοφυών επιχειρήσεων στην αγορά», δήλωσε ο Wolfgang Obermaier, ανώτερος Αντιπρόεδρος Έμμεσων Αγαθών & Υπηρεσιών, Πρώτων Υλών, Εταίρων Παραγωγής BMW Group.

«Επενδύοντας στην Lilac Solutions, υποστηρίζουμε την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της εξόρυξης λιθίου, εστιάζοντας στις υπεύθυνες και βιώσιμες μεθόδους».

Το BMW Group προμηθεύει τους κατασκευαστές κυψελών μπαταριών με λίθιο που έχει εξορυχθεί υπεύθυνα

Το BMW Group έχει τοποθετήσει τη βιωσιμότητα και την αποδοτική χρήση πόρων στο επίκεντρο της στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρείας.

Βασική παράμετρος εδώ είναι η συμμόρφωση με περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Η εξάλειψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών προτύπων συνιστά ιδιαίτερη πρόκληση στην περίπτωση κρίσιμων πρώτων υλών – όπως συμβαίνει με το λίθιο.

Για αυτή την πρώτη ύλη, το τμήμα Προμηθειών του BMW Group έχει εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα και προμηθεύεται λίθιο απευθείας από τα ορυχεία το οποίο διαθέτει σε προμηθευτές κυψελών μπαταριών. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία δημιουργεί απόλυτη διαφάνεια ως προς την προέλευση και τις μεθόδους εξόρυξης του υλικού.

Διαβάστε επίσης: Το BMW Group επικεντρώνεται στις προσπάθειες για μείωση του CO2 και στην κυκλική οικονομία

abb_img
spot_img