Η Κεντρική Μακεδονία σύντομα θα γίνει ένας ιδανικός προορισμός για εξερεύνηση με ποδήλατο

Αναμένεται να καταγραφούν τουλάχιστον 70 χιλιόμετρα περιηγητικών ποδηλατικών μονοπατιών σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες, όπως η αρχή και το τέλος του μονοπατιού, οι χώροι ανάπαυσης, οι χώροι στάθμευσης κλπ..

Τα μονοπάτια που χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, για ορεινή ποδηλασία, πρόκειται να καταγραφούν μέσα το επόμενο χρονικό διάστημα, με σκοπό να αναδειχτούν περισσότερο αλλά και να δημιουργήσουν ένα νέο, ενδιαφέρον τουριστικό προϊόν για την περιοχή.

Προβλέπεται η έρευνα, η καταγραφή και η έντυπη και ψηφιακή απεικόνιση υφιστάμενων ή  δυνητικών ποδηλατικών μονοπατιών, ελκυστικών για ποδηλασία

To έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο της σχετικής μελέτης θα γίνει συντήρηση των μονοπατιών και απομάκρυνση βλάστησης και φερτών υλικών, ενώ σε επόμενο στάδιο θα δημιουργηθούν ακόμη ένα συνολικό ψηφιακό αρχείο, χάρτες με τις απαραίτητες πληροφορίες, φωτογραφικό αρχείο αλλά και οπτικοακουστικό υλικό με βίντεο για κάθε μία από τις επτά περιφερειακές ενότητες.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας που αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, προβλέπεται αναλυτικά η έρευνα, η καταγραφή και η έντυπη και ψηφιακή απεικόνιση υφιστάμενων ή και δυνητικών ποδηλατικών μονοπατιών που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και είναι κατάλληλα και ελκυστικά για ποδηλασία.

Η καταγραφή θεωρείται ότι θα προσελκύσει το ενδιαφέρον όσων ασχολούνται με την ποδηλασία, αλλά και των επισκεπτών που επιθυμούν να εξερευνήσουν μια περιοχή με το ποδήλατό τους.

Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων μεταξύ οινοποιείων και αμπελώνων της Δυτικής Μακεδονίας

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η καταγραφή τουλάχιστον 70 χιλιομέτρων περιηγητικών ποδηλατικών μονοπατιών σε όλη την Περιφέρεια με όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες, όπως η αρχή και το τέλος του μονοπατιού, οι χώροι ανάπαυσης, οι χώροι στάθμευσης κλπ..

Θα ακολουθήσει μάλιστα η κατηγοριοποίηση του βαθμού της δυσκολίας αλλά και της επικινδυνότητας των μονοπατιών, ενώ σχεδιάζονται η ονοματοδοσία και η δημιουργία σήματος του δικτύου ποδηλατικών μονοπατιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον και η σήμανσή τους με την κατάλληλη κωδικοποίηση, την ένδειξη κατεύθυνσης και τον βαθμό δυσκολίας.

Παράλληλα θα διατυπωθούν προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον χαρακτηρισμό των μονοπατιών, τη διαχείριση, τη συντήρηση, τον καθαρισμό και τη σήμανση των καταγεγραμμένων μονοπατιών, τη σύναψη συνεργασιών με φορείς και τοπικές επιχειρήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού ορεινής ποδηλασίας, την πιθανή διασύνδεση των ποδηλατικών μονοπατιών που θα προκύψουν από την έρευνα με ευρωπαϊκά δίκτυα ποδηλατικών μονοπατιών και την ανάπτυξη υπηρεσιών, ικανών να συμβάλουν στη δημιουργία αξιοποιήσιμου τουριστικού προϊόντος.

Το ύψος του έργου ανέρχεται σε 74.000 ευρώ, ενώ φορέας χρηματοδότησης της σχετικής σύμβασης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας και της μελέτης θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση του εσωτερικού σε αρμόδιους φορείς, όπως είναι για παράδειγμα τα δασαρχεία,  και τοπικούς επαγγελματίες που σχετίζονται με το αντικείμενο.

newsletter-graphic-carselectric.gr
Οι ειδήσεις μας κατευθείαν στο inbox σας!