Η Volkswagen ανακυκλώνει οχήματα στην Αστυπάλαια

Ακούστε το άρθρο

Η Volkswagen θα προχωρήσει στην ανακύκλωση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο νησί της Αστυπάλαιας. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος «Αστυπάλαια – Έξυπνο και Αειφόρο Νησί».

Κατά το πρόγραμμα αυτό, λοιπόν, η αυτοκινητοβιομηχανία προάγει το μετασχηματισμό της Αστυπάλαιας σε ένα ενεργειακά αυτόνομο νησί και πρότυπο της ηλεκτροκίνησης.

Volkswagen: Τα πρώτα ηλεκτρικά έφτασαν Αστυπάλαια!

Ανακύκλωση εγκαταλειμμένων οχημάτων από τη Volkswagen

Το προαναφερθέν πρόγραμμα δεν εστιάζει μόνο στην αντικατάσταση των συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά, καθώς και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Τα συγκεκριμένα, λοιπόν, οχήματα αποτελούν πηγή ρύπων όχι μόνο με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά και αισθητικά. Η ύπαρξη, δηλαδή, αυτών των οχημάτων δεν ταιριάζει πλέον με την πράσινη και φιλική προς το περιβάλλον «εικόνα» της Αστυπάλαιας.

Volkswagen: ανακύκλωση οχημάτων στην Αστυπάλαια

Ο τρόπος διεξαγωγής της δράσης

Στη δράση ανακύκλωσης με την αρωγή της Kosmocar – Volkswagen των εγκαταλελειμμένων οχημάτων ηγετικό ρόλο κατέχει η Δημοτική Αρχή της Αστυπάλαιας. Επιπλέον, συμμετέχουν εθελοντικά οι κάτοικοι του νησιού.

Αρχικά, οι υπεύθυνοι θα καταγράψουν, θα μεταφέρουν και θα συγκεντρώσουν σε ένα σημείο, τα εγκαταλελειμμένα σε διάφορα σημεία του νησιού οχήματα. Στη συνέχεια, θα μεταφέρουν τα οχήματα διά της θαλάσσης σε ειδική μονάδα διαχείρισης ανακύκλωσης στην Αττική.

Τρείς, μάλιστα, τέτοιου είδους μεταφορές θα γίνουν μέχρι το τέλος Ιουνίου. Επιπλέον, σύμφωνα με υπολογισμούς, στην Αστυπάλαια υπάρχουν διάσπαρτα περισσότερα από 50 αυτοκίνητα προς ανακύκλωση.

Volkswagen: Νέο αιολικό πάρκο στη Βόρεια Σουηδία

Τα έσοδα της ανακύκλωσης

Τα έσοδα της συγκεκριμένης δράσης από τη Volkswagen, απολαμβάνουν οι κάτοικοι του νησιού, καθώς με αυτά το νησί θα αποκτήσει μία πρέσα συμπίεσης ανακυκλώσιμων υλικών.

Η πρέσα, επομένως, θα μειώσει δραστικά το κόστος μεταφοράς των πλαστικών απορριμμάτων. Τέλος, θα συμβάλλει και στη μείωση του όγκου των ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία συγκεντρώνονται στο νησί.

abb_img